17 maart Jiergearkomste FYK

Sneon 17 maart om 15:00 hat it FYK de jiergearkomste! Dit sil heve yn it kafee De Dikke van Dale yn Ljouwert. FYKers, wês derby! Want it FYK begjint oan in drok jier mei it Diversity Festival “Terp of Tales”.
Nei de gearkomste sille we in hapke ite en as ôfsluter rinne we nei de Aldehou foar de ljochtprojeksjes fan Lân fan Taal.
De wurklist foar kommende sneon en it ferslach fan 2017 is dy tastjoerd op de mail.

Jou dy op sadat we in goede ynskatting meitsje kinne mei it reservearjen fan it iten. 🙂

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *