FYKsûpke 12 maaie

12 maaie, 20:00 oere sil der in sûpke plakfine yn ‘e Neushoorn, Ljouwert. Wy sille net allinne buorrelje, mar ek ús breinen buorrelje litte foar goede ideeën oangeande de minority bustour 2017! Op 3 oktober sil der nammentlik in bus fol mindeheden yn Fryslân oanstekke. En om harren wat mear oan te bieden as in stik lân mei kij, moatte wy dochs wat betinke (en útfiere). Do bist dan ek tige wolkom op 12 maaie om dyn fyzje hearre te litten (en fansels ek om in drankje te dwaan).
Oant dan!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *